Visie

Epoxy BV wil voor de toekomst haar positie als een van de belangrijke spelers in het eigen vakgebied versterken. Dit zal worden gedaan door capaciteitsvergroting en een actief beleid voeren naar andere markten. Daarbij zal het one-stop-shop principe verder worden uitgebouwd, zodat klanten van Epoxy BV met meer werkzaamheden bij het bedrijf terecht kunnen.

We zien het als ons doel innovaties in onze branche toe te passen, zodat we in onze discipline voorop lopen. We zien onszelf niet als marktvolger maar als marktbepaler. We zijn niet de grootste in Nederland. Maar wel een bedrijf dat echt deskundig is als het om poedercoaten gaat.

Meer weten? Bel met: 023-584 62 18.