Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Epoxy BV heeft het milieu hoog in het vaandel staan. Daarnaast ziet Epoxy BV het als haar taak om de drie p's van verantwoord ondernemen te betrekken bij de bedrijfsvoering. Het credo people, planet, profit zien zij als een evenwichtige manier om zaken te doen.

Kranten en vaktijdschriften staan bol met een nieuwe stroming: Verantwoord Maatschappelijk Ondernemen. Kijkt u maar mee: wikipedia. Feitelijk gaat het om balans tussen economische resultaten (zoals bij ieder bedrijf), het milieu en sociale belangen.

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft adviezen vastgelegd die feitelijk kunnen worden vertaald in een zin: ''Zorg ervoor dat je bij alles wat je doet let op de 3 p's en kijk of je hetgeen wat je doet op die punten kunt optimaliseren en of je ook verbetertrajecten kunt inzetten.'' Epoxy BV is het daar hardgrondig mee eens. Daar doen we ook het een en ander mee. Behalve dat we in de gelukkige omstandigheid zitten dat we het milieu niet belasten, zorgen we goed voor onze medewerkers. Ze krijgen bij ons de ruimte om zich te ontwikkelen en mee te denken. Ze krijgen ook volop training en begeleiding hoe ze veilig met het werk om moeten gaan. Daarnaast besteden we ook veel aandacht aan het sociale aspect. Want als mensen zich prive prettig voelen, merk je dat op het werk (en omgekeerd). Immers, mensen zitten acht uur met elkaar op het werk. Dat is vaak langer dan ze thuis met hun partner zijn.

Dat Verantwoord Maatschappelijk Ondernemen erg in de picture staaat, getuigt van het feit dat iedereen 'erbij wil horen'. Kijkt u maar eens op de website van MVO Nederland. Wij staan er niet bij. Want Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, dan doen we gewoon zelf.

Meer weten over poedercoaten (daar weten we pas echt veel van), bel ons op 023 - 584 62 18.